Khánh Ly Ca dao mẹ Lyrics

Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn
Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh, lạy trời mưa tuôn
Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên
Mẹ ngồi ru con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình

Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, năm qua tuổi mòn
Mẹ ngồi ru con nghe con mình buồn, giọt lệ ăn năn
Giọt lên ăn năn đưa con về trần tủi nhục trung thân
Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người

Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh
Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn
Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng

Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa phận mình
Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm, trọn nợ lưu vong
Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương
Tuổi con bơ vơ, thế giới hận thù, chiến tranh ngục tù

See also:

76
76.80
Mariza O silencio da guitarra Lyrics
Ruben Blades Canto a la Madre Lyrics