Wan Soloist Wan Soloist Lyrics

ช่วงเวลาดี - ดีที่เทอและฉันไม่ต้องกังวลอะรัย
เปนช่วงเวลาดี - ดี ที่เราทั้ง 2 จะมีแต่ความเข้าใจ
วันนี้เปนวันดี - ดี วันนี้เราควรจะทำอะรัย
วันที่อะรัย - อะรัย ก้ดูจะเหมือนจะคอยเปนใจให้กัน
วันนี้จะทำอะไรก้ดูจะเหมือนไม่ต้องระแวงระวัง
วันนี้คือวันดี - ดี มีฉันและเทอคนดีเท่านั้น
* มีบรรยากาศ ฝนตก รถติด ช่วยฉัน
ยังมีมือป่าว ว่างอยู่ ให้จับเท่านั้น
ลองดูที่แก้มฉัน เทอนั้นว่ามีอะรัย
เอามือไปแตะหน้าผากว่าตัวร้อนไหม
เอาเทอมากอดข้างกายไม่แบ่งใคร - ใคร
มีเราเพียงเท่านั้น มีเทอและมีฉัน อยู่ในวันสำคัญ ของเรา
คิดจะเอาอะรัยก้ดูจะเหมือนจะง่ายจะดายดั่งใจ
อยากได้อารมณ์อะไรจะเย็นจะร้อนจะช้าจะเร็วอย่างไร
เทอนั้นพูดมาดี - ดี ฉันพร้อมให้เทอคนดี ทุกอย่าง
อยากให้มันเปนยังงัย จะยืนจะล้มจะนั่งจะนอนยอย่างไร
ปวดเนื้อเมื่อยตัวยังงัย ไม่นานไม่ช้าก้คงจะคลายกันไป
มีพร้อมแค่เรื่อง ดี- ดี เทอพร้อมที่จะยินดีอีกไหม
( * )
ก้แค่ไม่อยากให้วันนี้ผ่านพ้นไป
จะทำยังงัย อยากหยุดเวลาไว้
มีวันที่มันปลอดภัย มีเทอที่เคียงข้างกาย 2 เรา
( * )

See also:

76
76.120
Roben & Knud Hej lille tulipan Lyrics
Integrity Music Every Move I Make Lyrics