Retrospec ปล่อยฉัน Acoustic Lyrics

ค่ำ คืนนี้ มืดลง และ ตัวฉัน ยังคงนึกถึงวันเก่าๆ

ภาพฝันที่เรา ได้ ผูกพัน และฉันรู้ ดี มันคงไม่มี หนทาง

เริ่มรักก็เหมือนใจจะอ่อนแรง ฉัน .. ฉันรู้ว่าเราต่างกัน

ได้โปรดอย่าลดตัวมายืนข้างฉัน เมื่อ เธอนั้น ยืนอยู่บนฟ้า

* ปล่อยให้ฉันตายลงอยู่ตรงนี้ บอกฉันบอก ฉันย้ำเธออีกที

ว่าเราสองคน ไม่อาจจะหนีความจริงจงทิ้งมันไปข้างหลัง

ปล่อยให้หัวใจ มันอ่อนแรง ฉัน.. เหลือเพียงความเงียบงัน

ปล่อยให้น้ำตามาเป็นเพื่อนฉัน ให้มันหายออกไปจากหัวใจ

(*)

ปล่อยให้ฉันตาย ปล่อยให้ฉันตาย ให้ความรักเป็นเพียงฝันไป

ปล่อยให้ฉันตาย ปล่อยให้ฉันตาย จงปล่อย ฉัน....

(*,*)

See also:

76
76.120
สิงห์เหนือเสือใต้ สิงห์เหนือเสือใต้ Lyrics
Jacksons, The Shake Your Body Lyrics