165. มันอยู่ที่จังหวะ มันอยู่ที่จังหวะ-Cyndi Seui Feat. โป้ Yokee Lyrics

อาจจะช้าก็ไม่ได้แปลว่าชัวร์ จะมัวแต่รอให้ดวงพาไป
อย่าชะล่าใจ อย่าอ่อนไหวและมองว่าเป็นเรื่องง่าย
แต่ก็เคยมีคนปรามๆไว้ อู้ว...เวลาไม่เคยคอยใคร
ไม่อยากให้นั่งเสียดาย ก่อนจะสายไป

กล้าๆกลัวๆไม่ช่วยอะไร (ไม่ช่วยช่วยอะไรนะ)
จะเก้ๆกังๆไปทำไมเสีย...
ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วจะเป็นอย่างไร
แค่อยากให้ชัวร์ว่าช้าแล้วเร็วต้องดีแค่ไหน
โอ้ว...สบาย ช้าหรือเร็วไม่ใช่ปัจจัย
ที่ทำให้เราพบทาง พบหนทาง เพราะถ้าเราไม่รักไม่ใส่ใจ
อาจจะช้าก็ไม่ได้แปลว่ากลัว ก็ตัวเราเองไม่เคยมีใจ
ถ้าเธอรักใคร อย่าปล่อยไว้และควรจะทำให้ได้

กล้าๆกลัวๆไม่ช่วยอะไร (ไม่ช่วยอะไรนะ)
จะเก้ๆกังๆไปทำไมเสีย...
ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วจะเป็นอย่างไร
แค่อยากให้ชัวร์ว่าช้าแล้วเร็วต้องดีแค่ไหน
โอ้ว...สบาย ช้าหรือเร็วไม่ใช่ปัจจัย
ที่ทำให้เราพบทาง พบหนทาง เพราะถ้าเราไม่รักไม่ใส่ใจ

กล้าๆกลัวๆไม่ช่วยอะไร (ไม่ช่วยอะไรนะ) จะเก้ๆกังๆไปทำไมเสีย...
ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วจะเป็นอย่างไร
แค่อยากให้ชัวร์ว่าช้าแล้วเร็วต้องดีแค่ไหน
โอ้ว...สบาย ช้าหรือเร็วไม่ใช่ปัจจัย
ที่ทำให้เราพบทาง พบหนทาง เพราะถ้าเราไม่รักไม่ใส่ใจ

ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ไม่ว่าจะช้าแล้วชัวร์
และไม่ใช่กล้าๆกลัวๆ (ฮืม...ไม่ช่วยอะไร)
แล้วเราจะพบทาง พบหนทาง เพราะถ้าเราแค่รักแค่ใส่ใจ

See also:

77
77.3
Tokio Hotel Übers Ende dieser Welt, Lyrics
50 Cent Fire Ft. Nicole Lyrics