PEAK Peak-2-1=0 Lyrics

เด็กธรรมดาที่ไหนก็พอจะรู้ ไม่ต้องทำให้ดูก็พอคิดได้
สองลบหนึ่งได้หนึ่งก็รู้ดี คงไม่มีใครไม่เข้าใจ เรื่องราวง่ายๆ เคยผ่านพ้นตา

แต่ความเป็นจริงจากฉันมีใครเข้าใจ ไม่ได้ดูง่ายๆ อย่างเคยรู้มา
รักที่ก่อนก็เคยมีกันสองคน แต่วันนี้หนึ่งคนมาขอลา หมดปัญญาเหนี่ยวรั้งอะไรต่อไป

รักเธอก็รักด้วยตัวทั้งตัว รักด้วยใจทั้งใจ เมื่อวันนี้เธอไป ก็เอามันไปทุกอย่าง
ให้เธอไปแล้วด้วยคนทั้งคน ชีวิตนึงมืดมนและเลือนลาง
ไม่มีหวัง ฉันมีทุกอย่างเป็นศูนย์ (ไม่มีเหลืออะไร)

เกิดมาที่เคยได้พบอะไรไม่ดี ยังไม่เท่าวันนี้ที่ดูไร้ค่า
เหมือนจะเจ็บแต่มันไม่รู้ที่ใด อยากจะร้องก็ไม่มีน้ำตา ได้แต่รอให้ถึงเวลาขาดใจ

รักเธอก็รักด้วยตัวทั้งตัว รักด้วยใจทั้งใจ เมื่อวันนี้เธอไป ก็เอามันไปทุกอย่าง
ให้เธอไปแล้วด้วยคนทั้งคน ชีวิตนึงมืดมนและเลือนลาง
ไม่มีหวัง ฉันมีทุกอย่างเป็นศูนย์ (ไม่มีเหลืออะไร)

เย้ ...

รักเธอก็รักด้วยตัวทั้งตัว รักด้วยใจทั้งใจ เมื่อวันนี้เธอไป ก็เอามันไปทุกอย่าง
ให้เธอไปแล้วด้วยคนทั้งคน ชีวิตนึงมืดมนและเลือนลาง
ไม่มีหวัง ฉันมีทุกอย่างเป็นศูนย์ (ไม่มีเหลืออะไร)

เพิ่งจะรู้วันนี้ ว่าสองลบหนึ่งเป็นศูนย์ เพิ่งได้รู้วันนี้วันที่เธอมาบอกลา

See also:

80
80.3
ศิรศักดิ์ คำเก่งของฉัน Lyrics
Dido Acoustic) Lyrics