Nhỏ Ơi... Lyrics

Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừh thì! nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi...

Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiềy bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
Ừh thì! nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi...

Lần này nhỏ quay đi, ko thèm nhìn ta nữa
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi...

Còn gì đâu hỡi nhỏ, bao nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô
Ừh thì! là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi...

Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừh thì! khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi...

See also:

80
80.73
Christina Agulara Genie in a bottle Lyrics
Randy Travis Etter Class of Losers Lyrics