G6PD เส้นทางความฝัน Lyrics

ยิ่งรีบยิ่งล้า ที่จะวิ่งตามเธอให้ทัน ทางข้างหน้ารู้ว่างดงาม แต่ไม่ใช่ ทางของฉัน
ไม่มีความหวัง ไม่มีความหวัง คงเป็นแค่ฝันเท่านั้นเอง
ไม่มีความหวัง ไม่มีความหวัง คงเป็นแค่ฝันเท่านั้น

เพราะ เส้น ทาง ที่ ฉัน จะ ก้าวไป เป็นคนละทาง...กับเธอเข้าใจไหม
เพราะ เส้น ทาง ความฝันนั้นมีความหมาย มากกว่าเส้นทางใด.................

ฉันใกล้แทบบ้า ตามยังไงก็ตามไม่ทัน พอแล้ว เบื่อแล้ว นี้ไม่ใช้ทางของฉัน
ไม่มีความหวัง ไม่มีความหวัง คงเป็นแค่ฝันเท่านั้นเอง
ไม่มีความหวัง ไม่มีความหวัง คงเป็นแค่ฝันเท่านั้น

เพราะ เส้น ทาง ที่ ฉัน จะ ก้าวไป เป็นคนละทาง...กับเธอเข้าใจไหม
เพราะ เส้น ทาง ความฝันนั้นมีความหมาย มากกว่าเส้นทางใด.................

เพราะเส้นทาง ความฝันช่างมีความหมาย....มากกว่าเส้นทาง...ใด
เพราะเส้นทาง ความฝันช่างมีความหมาย....มากกว่าเส้นทาง...ใด
เส้นทาง ความฝันช่างมีความหมาย....มากกว่าเส้นทาง...ใด
เพราะเส้นทาง ความฝันช่างมีความหมาย....มากกว่าเส้นทาง...ใด

See also:

80
80.80
Gani Karim Five Stars Arising Lyrics
Howard Jones Why Look For The Key Lyrics