ลักปีโป้ (Version 1 ลูกแม่ใหญ่ออนลักปีโป้ไปลี่กินอ Lyrics

imagine all the people
living for today ........yoo hoooooo!!

You may say I'm a dreamer.
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us.
and the world will be as one.

บ่ายวันหนึ่งที่ฝนพรำ
ที่หน้าร้านขายของชำ
เจ้าของร้านเข้าห้องน้ำ
ที่หน้าร้านบ่อมีไผ (ที่หน้าร้าน ไม่มีใคร)
ลูกแม่ใหญ่ออนลักปีโป้ (ลูกแม่ใหญ่ออนขโมยปีโป้)
แหลนหนีตากฝน (วิ่งหนีตากฝน)

ไผได้ฟังคงหัวขวน (ใครได้ฟังคงหัวเราะ)
แหลนตากฝนบ่อเหลียวหลัง (วิ่งตากฝนไม่เหลียวหลัง)
ไปลี้บัง อยู่หลังโอ่ง (ไปซ่อนตัวอยู่หลังโอ่ง)
แล้วนั่งลง แกะปีโป้
ลูกแม่ใหญ่ออนลักปีโป้ (ลูกแม่ใหญ่ออนขโมยปีโป้)
ไปกินคนเดียว
ปีโป้อันบักใหญ่ (ปีโป้อันใหญ่)
กินคนเดียว ไม่แบ่งใคร

ไปลี้กินอยู่หลังโอ่ง (ไปแอบกินอยู่หลังโอ่ง)
บ่อสนใจไผสิว่าหยัง (ไม่สนใจ ใครจะว่าอะไร)
บ่อสนใจสายฝนพรำ (ไม่สนใจ สายฝนพรำ)

แม่ใหญ่ออนเราเคียดหลาย (แม่ใหญ่ออนเค้าโกรธมาก)
เมื่อได้ฟังเรื่องราวลูกชาย
เลี้ยงลูกมาไม่ได้ดั่งใจ
รู้ฮอดไสอายฮอดนั่น (รู้ถึงไหน อายถึงนั่น)

มึงลักเฮ็ดหยังซัมปีโป้ (ขโมยทำไม แค่ปีโป้!!)
คือบ่อลักแนวอื่น (ทำไมไม่ขโมยอย่างอื่น!!)

ห่ากินหัวมึงเอย (x__xx sensor x__xx)
ลักเฮ็ดหยังประสาปีโป้ (ขโมยทำไม กะอิแค่ปีโป้)
กะเทิ่นลักคือบ่อเอาเหล้า (อุตส่าห์ขโมยทำไมไม่เอาเหล้า)
คั่นถืกจับ มันบ่อคุ้มดอกฮั๋ม (ถ้าถูกจับได้มันไม่คุ้มกันหรอก(ฮั๋ม) )
มันเสียชื่อ แม่ใหญ่ออน

See also:

80
80.94
Hillsong (Ukraine) Всей душой Lyrics
Õź¬ÔÏ ×îÏëÄîµÄ¼¾½Ú Lyrics