Dan-Beam II ไปน่ารักไกลๆหน่อย Lyrics

ไม่ได้เจ้าชู้ ก็ต้องหลายใจ ไม่อยากหวั่นไหว ก็ต้องหวั่น
นั่นน่ารัก นี่โดนใจ โน้นใสๆอะไรกัน ใครจะทนไหว

ใอเราก็แค่บังเอิญชอบมอง ให้พอชุ่มชื้นกับหัวใจ
แต่เล่นน่ารักน่าเอาใจใส่ สดใสกันทุกคน

จะมองทางซ้ายก็เข้าตา จะมองทางขวา โอ๊ะ โอ๊ย ก็โดน
อุตส่าไม่ซุก แน่ะ ยังซน มาจ้างให้ทนก็ทนไม่ไหว

ก็ถูกใจอีกแล้ว มันอดไม่ไหว ใจแตกอีกแล้ว
สกัดยังไงก็เอาไม่อยู่ ควบคุมไม่อยู่ มันอู้ฮูซะทุกราย
บาดใจอีกแล้ว มันหลบไม่พ้นใจหล่นอีกแล้ว
ขนาดไกลๆมือไม้ก็สั่น ก็มันจะละลาย ถ้าหากละอายใจ
ได้ไหมช่วยไปน่ารักไกลๆหน่อย

ก็คงต้องรับว่าใจง่ายไป แต่ความผิดใคร เข้าใจหน่อย
นั่นน่ารัก นี่โดนใจ แล้วไม่ให้มันตาลอย ใครจะทนไหว

อเราก็แค่บังเอิญชอบมอง ให้พอชุ่มชื้นกับหัวใจ
แต่เล่นน่ารักน่าเอาใจใส่ สดใสกันทุกคน

จะมองทางซ้ายก็เข้าตา จะมองทางขวา โอ๊ะ โอ๊ย ก็โดน
อุตส่าไม่ซุก แน่ะ ยังซน มาจ้างให้ทนก็ทนไม่ไหว

ก็ถูกใจอีกแล้ว มันอดไม่ไหว ใจแตกอีกแล้ว
สกัดยังไงก็เอาไม่อยู่ ควบคุมไม่อยู่ มันอู้ฮูซะทุกราย
บาดใจอีกแล้ว มันหลบไม่พ้นใจหล่นอีกแล้ว
ขนาดไกลๆมือไม้ก็สั่น ก็มันจะละลาย ถ้าหากละอายใจ
ได้ไหมช่วยไปน่ารักไกลๆหน่อย

จะมองทางซ้ายก็เข้าตา จะมองทางขวา โอ๊ะ โอ๊ย ก็โดน
อุตส่าไม่ซุก แน่ะ ยังซน มาจ้างให้ทนก็ทนไม่ไหว

ก็ถูกใจอีกแล้ว มันอดไม่ไหว ใจแตกอีกแล้ว
สกัดยังไงก็เอาไม่อยู่ ควบคุมไม่อยู่ มันอู้ฮูซะทุกราย
บาดใจอีกแล้ว มันหลบไม่พ้นใจหล่นอีกแล้ว
ขนาดไกลๆมือไม้ก็สั่น ก็มันจะละลาย ถ้าหากละอายใจ
ได้ไหมช่วยไปน่ารักไกลๆหน่อย

See also:

83
83.11
Novembre Marea Lyrics
El Canto del Loco 03- El Canto del Loco- Zapatillas Lyrics