สุเทพ ประยูรพิทักษ์ ป่าลั่น Lyrics

แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่
พวกเราแจ่มใส
เหมือนนกที่ออกจากรัง
ต่างคนรักษ์ป่าป่าคือความหวัง
เลี้ยงชีพเรายัง
ฝังวิญญาณนานมา
ตื่นเถิดหนาอายนกกามันบ้าง
แผ่นดินกว้างขวาง
ถางคนละมือละไม้
รอยยิ้มของเมียชะโลมฤทัย
ซับเหงื่อผัวได้ให้เราจงทำดี
เสื้อผ้าขี้ริ้ว
ปลิวเพราะแรงลมเป่า
หนึ่งในพวกเรา
เขาคงจะเดินเมินหนี
คราบไคลไหนเล่า
เท่าคราบโลกีย์
เคล้าอเวจีหามีใครเมินมัน
โลกจะหมอง
ครองน้ำตายามเศร้า
แบ่งกันว่าเขา
แล้วเราเศร้าจริงใจฉัน
ป่ามีน้ำใจใสแจ่มทุกวัน
รักษ์ป่าไหมนั่นเมื่อป่าลั่นความจริง

See also:

83
83.11
Marc Terenzi marc terenzi - love to be loved by you Lyrics
DBSK DBSK-Beautiful life Lyrics