Opwekking 220 Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! Lyrics

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust
aan 't volgzaam gemoed.
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,
wedergeboren door Jezus' bloed.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, )
in mijne Heiland, Jezus is mijn! )2x

Voll' onderwerping, zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot.
't Eigen ik doden, zijn wil alleen,
rijk in mijn Heiland, leven voor God.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, )
in mijne Heiland, Jezus is mijn! )2x

Volle verlossing, gans vrij te zijn.
'k Mag alles leggen in zijn hand.
't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts;
zo Jezus volgen naar 't vaderland.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, )
in mijne Heiland, Jezus is mijn! )2x

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij,
dit geeft mij blijvend heerlijk genot!
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij.
'k Mag nu steeds leven voor mijne God.

(c) Joh. de Heer & Zn
Tekst & muziek: J.F. Knapp

See also:

83
83.51
顧建華-愛你今生到永遠--大陸歌手- Lyrics
Gareth Gates To soon to say goodbye Lyrics