กรพิทักษ์ มนต์มัฆวาน Lyrics

เหล่าชายฉกรรจ์ใฝ่ฝันนักรบ ครันครบมุ่งเพียรเรียนเรื่อยมา รักเป็นทหารจึงต้องการศึกษา ร่วมกันมาไม่ท้อใจ
.... จิตใจเราแรงและแฝงความหาญ ไม่คร้านอดทนปนมุ่งไกล ถึงคราวซัมเมอร์เราต้องเจอแค่ไหน หนักเพียงใดใจสู้มัน
.... ใฝ่ฝันวันเสาร์ที ช่างเปรมฤดีเทียมกัน ห่างรั้วไปสักวัน กลับมาแจ่มกันทุกคน
.... ร่วมนอนและกินถิ่นมัฆวาน สมานผูกพันจนมั่นชนม์ รักเรียนเรียนรักประจักษ์ใจได้ผล
ด้วยมนต์องค์มัฆวาน

ญ .... เหล่าชายฉกรรจ์ใฝ่ฝันนักรบ
ครันครบมุ่งเพียรเรียนเรื่อยมา
รักเป็นทหารจึงต้องการศึกษา
ร่วมกันมาไม่ท้อใจ ...

ช ....จิตใจเราและแฝงความหาญ
ไม่คร้านอดทนปนมุ่งไกล
ถึงคราว "ซัมเมอร์" เราต้องเจอแค่ไหน
หนักเพียงใดใจสู้มัน ...

ญ ... ใฝ่ฝันวันเสาร์ที
ช่างเปรมฤดีเทียมกัน
ช...ห่างรั้วไปสักวัน กลับมาแจ่มกันทุกคน ......

พร้อม ... ร่วมนอนและกินถิ่นมัฆวาน สมานผูกพันจนมั่นคง
รักเรียนเรียนรัก ประจักษ์ใจ ได้ผลด้วยมนต์องค์มัฆวาน

ช .... เหล่าชายฉกรรจ์ใฝ่ฝันนักรบ
ครันครบมุ่งเพียรเรียนเรื่อยมา
รักเป็นทหารจึงต้องการศึกษา
ร่วมกันมาไม่ท้อใจ ...

ญ ....จิตใจเราและแฝงความหาญ
ไม่คร้านอดทนปนมุ่งไกล
ถึงคราว "ซัมเมอร์" เราต้องเจอแค่ไหน
หนักเพียงใดใจสู้มัน ...

ช ... ใฝ่ฝันวันเสาร์ที
ช่างเปรมฤดีเทียมกัน
ญ...ห่างรั้วไปสักวัน กลับมาแจ่มกันทุกคน ......

พร้อม ... ร่วมนอนร่วมกินถิ่นมัฆวาน สมานผูกพันจนมั่นคง
รักเรียนเรียนรัก ประจักษ์ใจ ได้ผลด้วยมนต์องค์มัฆวาน

See also:

83
83.66
Destructor Hot Wetleather/Bondage Lyrics
Dreadlock Pussy An Evening with Knives Lyrics