KALA สัญญา Lyrics

เรา จะดีจะร้ายยังไงก็เรา
ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างใจหรือเปล่า
เราก็ยังไม่เคยหวาดหวั่น

ใจ ระหว่างเรานั้นสำคัญที่ใจ
บางทีบางครั้งที่เราต้องอยู่ห่างกันแสนไกล
แต่ใจก็ถึงกัน

จะยังมีฉันและเธอเสมอ ไม่ว่านานเท่าไหร่
จะรักเธอเสมอ ที่สุดในหัวใจ
แม้วันจะร้าย หัวใจจะหลอม
น้ำตาจะหลั่ง จะยังมีสองเรา (จะมีเราสองคน)

เธอ เธอทำเพื่อฉันมานานหนักหนา
ไม่มีสิ่งไหนจะมอบให้เธอนอกจากสัญญา
ให้เธอด้วยหัวใจ

จะยังมีฉันและเธอเสมอ ไม่ว่านานเท่าไหร่
จะรักเธอเสมอ ที่สุดในหัวใจ
แม้วันจะร้าย หัวใจจะหลอม
น้ำตาจะหลั่ง จะยังมีสองเรา (จะมีเราสองคน)

หากว่ายังมีลมหายใจ

จะยังมีฉันและเธอเสมอ ไม่ว่านานเท่าไหร่
จะรักเธอเสมอ ที่สุดในหัวใจ
แม้วันจะร้าย หัวใจจะหลอม
น้ำตาจะหลั่ง จะยังมีสองเรา (จะมีเราสองคน)

จะยังมีฉันและเธอเสมอ ไม่ว่านานเท่าไหร่
จะรักเธอเสมอ ที่สุดในหัวใจ
แม้วันจะร้าย หัวใจจะหลอม
น้ำตาจะหลั่ง จะยังมีสองเรา (จะมีเราสองคน)

See also:

83
83.88
Alizee Veni Vedi Vici - French Lyrics
289 The Boxer -Simon %26 Garfunkel Lyrics