Boyd เก็บดาว Lyrics

อยู่ท่ามกลางตะวันทาบทอขอบฟ้า
ดวงอาทิตย์ร้อนแรงส่องแสงมา
จวบจนตะวันนั้นลับจากสายตา
เมื่อถึงเวลาฟ้าจึงเปลี่ยน
เปลี่ยนเป็นกลางคืนที่มีหมู่ดาว
คืนที่ฟ้างดงามด้วยแสงพราว
ส่องเป็นประกายระยับวับวาว
อยากคว้าดาวมาอยู่ใกล้มือ

* จะลองเอื้อมไปสุดฟ้า และคิดจะไปเสาะหา
มีดาวเท่าไหร่ที่รอให้เราไขว่คว้า

** เก็บดาวบนท้องฟ้า แล้วแทนรักมาให้กัน
ให้เธอเป็นของขวัญ แทนด้วยสื่อสายใจ
อยากให้รักเราเหมือนฟ้า
ที่เต็มไปด้วยดาวสดใส ตลอดกาล
(จะรัก รักเธอตลอดไป)

อาจจะมีบางครั้งที่เราห่างไกล
แต่เรามีฟ้าและดาวผูกหัวใจ
เก็บเป็นพลังให้เราฝันใฝ่
อยากคว้าดาวมาอยู่ใกล้มือ
(ซ้ำ *, **)

จับมือฉันไว้แล้วล่องลอยไป
(ไปตามแสงดาวที่ส่อง)
ให้สองเราก้าวเดิน
(เปี่ยมด้วยรักและพลังที่เกิด)
จะรักกันชั่วดินฟ้า
(ซ้ำ **)

See also:

83
83.88
コブクロ 朝顔 Lyrics
Rachid la fille aux cheveux bleu Lyrics