Luu Huong Giang Chong chong gio Lyrics

Chong chong gió!
khi gió về nhẹ mang bao sắc màu thời gian.
bao ước mơ tuổi thơ hồn trắng trong .
xoay đều cánh,chong chóng muôn màu quay
Biết bao điều gửi theo những tâm hồn
Xoay đều cánh gửi theo giấc mơ đẹp .Nơi tuổi thơ
Cánh gió hát câu gì .sắc gió hát câu gì.
cho xoay đều cánh bay,hồn trắng trong,mắt trong,sáng trong tuổi thơ .
gió hát với môi cười,gió hát với muôn người
mang theo nhiều ước mơ thời bé tháng nghiêng nghiêng cười...............xoay đều cánh

See also:

83
83.97
Tom Angelripper Ballermann 666 Lyrics
The Waterboys The Waterboys - I Ain't Gonna Work On Maggie's Farm No More Lyrics