เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ SunrisingRSU Lyrics

"ตะวันรุ่งทุ่งรังสิต"
เนื้อร้อง โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เรืองแสงทองไล้โลมท้องทุ่ง
แผ่วลมรินหอมกลิ่นฟางฟุ้ง
ดั่งจันทร์ปรุงไร้กลิ่นปรางหอม
ดอกแก้วเจ้าจอมพะยอมรังสิต
แสนงามสุดงามน้ำจิต
จากรังสิตสู่ใจทุกใจ

ลอย..สายลมพัดลอยละลิ่ว
ขลุ่ยบรรเลงโหยแผ่วเพลงพลิ้ว
ไผ่โปรยปลิวริ้วสู่ธารใส
ทุ่งรังสิตงามเหมือนความฝันใฝ่
สองเราก้าวไปก้าวไป
บนพื้นดินสีทองศรัทธา

*เหมือนกังหัน ไม่ห่างลมหัน
เหมือนความฝันจะใฝ่จะฝันไขว่คว้า
ตะวันนั้นรุ่งทุ่งรังสิตอยู่ทุกครา
ดั่งศรัทธามั่นท้าตะวัน

**ไกลแสนไกลมิไกลเหมือนใกล้
ฝากตะวันช่วยสื่อความหมาย
ฝากดวงใจให้สื่อความฝัน
โอ้พี่น้องเอยมิเคยไหวหวั่น
พร้อมใจร่วมใจหมายมั่น
ร่วมรังสรรค์รังสิตรังสี

(ซ้ำ *,**)

See also:

83
83.97
MC the Max Run To The Sky Lyrics
คนของเธอ แมว จิรศักดิ์ Lyrics