Bishoujo Senshi Sailormoon Romance Mokushi Roku Lyrics

Itselado l'amour wi se mo mo [Realknight]

Doshi tanai kono kaaun kadu
Nagai kamina yura menki tachi
No go ishi no koete ko ina no
(Sepun sata samun l'amour)
Namun semun sepian y samo sebun se toi
Kiramei tokimeki tekise teki
Lamun semun sepian y samo sebun se toi
Mina yko kono toku shino kuru

Koi no chubon subae kono you
Itamu tate moidai ne naide
Sore de suko shiwa hayao kokoro samaskedo
Honoo ichibun watani no moyo
Anata kuru ni watashi ni modo nu
Suki yo
Monamu
(Sailor Moon l'amour)
Monamu
(l'amour l'amour)

Ii na senshi mo sai no moga
Mitsumi sushiku sama mite teku
Soyo ko yuna katchito yu mono yo
(Sepun sala selalu l'amour)
Namun semun sepian y samo sebun se toi
Kiramei tokimeki tekise teki
Lamun semun sepian y samo sebun se toi
Mina yko kono toku shino kuru

Nando mo chubon kuri kai s___e
Chibun zishi ni aunchi no kake
Aun ta to watashi arishi aeru unaito
Anuhe manazishi yame tato taten
Henshin s___ano aoi no seiun shii
Suki yo
Monamu
(Sailor Moon l'amour)
Monamu

Koi no chubon subae kono you
Itamu tate moidai ne naide
Sore de suko shiwa hayao kokoro samaskedo
Honoo ichibun watani no moyo
Anata kuru ni watashi ni modo nu
Suki yo
Monamu
(Sailor Moon l'amour)
Monamu
(l'amour l'amour)

(Kou la kanko l'amour)
(Sailor lan ko la lu)
(Kou la kanko l'amour)
(Sailor lan ko la lu)
(Kou la kanko l'amour)

See also:

84
84.8
NaBeeL She3eeL JanY Lyrics
De Mens Billy heb je mij gehoord Lyrics