BodySlam In Love 2 ภาพลวงตา Lyrics

ใครกี่คน ที่ฝัน และสิ่งนั้นได้เป็นดังใจ ฉันหนึ่งคน ที่หวัง สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นอย่างที่ฝัน

ได้แค่ฝัน อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตา แต่ฉันไม่คิดจะหยุดรัก

อยากจะมีใครสักคนหนึ่ง อยู่ในความฝันทุกคืน

ก็เพียงอยากถาม เหนื่อยไหม ที่วันนี้ไม่เป็นดังใจ ฝันจะรอ และรัก หนึ่งคนนั้นรอฉันอยู่ที่ไหน

เธออยู่ไหน อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตา แต่ฉันไม่คิดจะหยุดรัก

อยากจะมีใครสักคนหนึ่ง อยู่ในความฝันทุกคืน

ฝัน ในฝัน รอยยิ้มเธองดงามดังดาวที่พร่างพราย

เมื่อเธอสบตาฉัน เราสองคนล่องลอยไป สุดฟ้าไกลแสนไกล

รออย่างนี้ ไม่ไหว ได้แค่ฝันถึงกันก็สุขใจ

ได้เพียงฝัน อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตา แต่ฉันไม่คิดจะหยุดรัก

อยากจะมีใครสักคนหนึ่ง อยู่ในความฝันได้ไหม

อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตา แต่ฉันไม่คิดหยุดรักเธอ

See also:

84
84.16
The SIS ชายคนนั้น Lyrics
Pussycat Rio Lyrics