www.Elzam.net שלומי שבת - אבא Lyrics

אבא

שלומי שבת

מילים: שלומי שבת
לחן: שלומי שבת

אבא!!
חבר אמר לי לכתוב שיר עליך על כל מה שראיתי לפניך על שלווה ללא מילים הניחוחות והצלילים הכל היה כל כך יפה בעניך
אבא!!
זוכר את השבילים של בית הספר את כל המנגינות מתוך החדר שהקשבתה אייך אני שר אם המבטהמעושר והחיוך המתחבה בין שפטיך
פזמון

אבא
על הדרכים שכהו האהבתה לטפך אני הלכתי וניסיתי לנצח ולא תמיד הבנתי אייך כי לא הכל הולך אני שונה ממך אבל מאוד כמוך

בית שני
אבא
הבית הישן מזמן איננו עברנו יתקדמנו ישתננו ממלים את החסר אם פרצופים דומים יותר וכל חשב שחסר לו

פזמון

אבא
על הדרכים שכו אהבתה לטפך אני הלכתי וניסיתי לנצח ולא תמיד הבנתי אייך כי לא הכל הולך אני שונה ממך אבל מאוד כמוך

בית שלישי

אבא
הזמן עבר ולא דיברנו הנא סלח לי לקח לי זמן כדי להבין אתה שייך לי או שאני שיך לך כמו שאני אוהב אותך בוא לא נשמור יותר ונדבר

אבא
חבר אמר לי ליכתוב שיר עליך

See also:

84
84.16
Peha reci - veci Lyrics
Coklat Nyanyian Sahabat Lyrics