3B&PLAYBOY ทำร้าย-Yokee Playboy Lyrics

โปรดลงโทษฉัน วันนี้ฉันทำเธอร้องไห้ คงรู้สึกผิดหวัง กับสิ่งที่ตัวฉันได้ทำไป
ไม่อยากรู้เลย ฉันทำให้คนที่รักฉันต้องเสียใจ แล้วมันไม่มีโอกาสย้อนคืน สิ่งใดจะแทนที่ทำเอาไว้

นอกจากทำร้ายฉันมันให้แรงอีกหน่อย ให้มันคอยย้ำๆฉันให้จำว่าเธอเสียใจ
ให้แรงขึ้นอีกซ้ำอีกให้ลึกลงไปข้างใน เหมือนที่เธอถูกทำร้ายจากฉัน
ช่วยทำฉันเจ็บมากขึ้นกว่านี้ที่ตรงที่เก่า ให้แรงขึ้นอีกซ้ำอีกเอาไว้ที่เธอร้องไห้
ถ้าความเชื่อมั่นที่เธอให้ฉันมันหมดสิ้นไป ก็โปรดช่วยมาทำร้ายเอาให้สมกับที่เธอต้องผิดหวัง

ทำให้แรงอีก (ทำให้แรงอีก) ช่วยทำให้แรงอีก
ทำให้แรงอีก (ทำให้แรงอีก) หมั่นทำให้แรงอีก ยังไม่พอใจ (ยังไม่พอใจ)
ช่วยทำฉันแรงอีก ให้เจ็บมันคงดีกว่าต้องจำแค่เรื่องนั้น

ถ้าความเชื่อมั่นที่เธอให้ฉันมันหมดสิ้นไป ก็โปรดช่วยมาทำร้าย
ช่วยมาทำร้ายฉันมันให้แรงอีกหน่อย ให้มันคอยย้ำๆฉันให้จำว่าเธอเสียใจ
ให้แรงขึ้นอีกซ้ำอีกให้ลึกลงไปข้างใน เหมือนที่เธอถูกทำร้ายจากฉัน
ช่วยทำฉันเจ็บมากขึ้นกว่านี้ที่ตรงที่เก่า ให้แรงขึ้นอีกซ้ำอีกเอาไว้ที่เธอร้องไห้
ถ้าความเชื่อมั่นที่เธอให้ฉันมันหมดสิ้นไป ก็โปรดช่วยมาทำร้าย

See also:

84
84.17
IRA Track 5 Lyrics
ATB Let U Go - atb Lyrics