Good september เหงา เหงา Lyrics

ไม่เคยบอกกันสักครั้งให้เข้าใจ
ผ่านมาตั้งนานที่เธอเดินจากไป
ไม่มีสัญญาณอะไร
ที่บอกกันว่าเธอจะไป

ไม่รู้ว่าเธอหมดใจไปเมื่อไร
เพิ่งรู้สึกตัวว่าเธออยู่ห่างไกล
บาดแผลข้างในที่มี บาดลงหัวใจเมื่อไร
สุดท้ายก็ได้แค่บอกตัวเอง ก็ไม่รู้จะโทษใคร

เหงา เหงา มันเป็นสิ่งเดียวที่เหลือไว้
คำที่ใจได้รับรู้ ตอนไม่มีใคร
ภาพในครั้งนั้น มันกลับยิ่งตอกย้ำใจ
ว่าในความเป็นจริง ฉันไม่มีเธออีกต่อไป

ไม่รู้กี่คืนที่มันผ่านมานั้น
ยังคงเก็บเธออยู่ในเวลาฝัน
ข้างเตียงก็ยังว่างเปล่า
ข่าวร้ายเหมือนเดิมทุกวัน

เปิดเพลงให้ดังเพื่อลืมทุกๆ สิ่ง
เปิดมันให้ดัง กลบวันแห่งความจริง
เปิดเพลงยิ่งดังเท่าไร ยิ่งฟังแล้วยิ่งบาดใจ
ก็รู้ว่าได้แค่บอกตัวเอง ก็ไม่รู้จะโทษใคร

เหงา เหงา มันเป็นสิ่งเดียวที่เหลือไว้
คำที่ใจได้รับรู้ ตอนไม่มีใคร
ภาพในครั้งนั้น มันกลับยิ่งตอกย้ำใจ
ว่าในความเป็นจริง ฉันไม่มีเธออีกต่อไป

ก็มันเหงา เหงา มันเป็นสิ่งเดียวที่เหลือไว้
คำที่ใจได้รับรู้ ตอนไม่มีใคร
ภาพในครั้งนั้น มันกลับยิ่งตอกย้ำใจ
ว่าในความเป็นจริง ฉันไม่มีเธอ

ไม่เคยบอกกันสักครั้งให้เข้าใจ
ผ่านมาตั้งนานที่เธอเดินจากไป
ไม่มีสัญญาณอะไร
ที่บอกกันว่าเธอจะไป

ภาพในครั้งนั้น มันกลับยิ่งตอกย้ำใจ
ว่าในความเป็นจริง ฉันไม่มีเธออีกต่อไป

See also:

84
84.17
Lion's Share Fall From Grace Lyrics
Rosenstolz (Januar) Wenn die Mona Lisa weint 2007 Lyrics