VFS Hits คนเจ้าน้ำตา-นิว นภัสสร Lyrics

ทั้งที่รู้จบไปแล้ว รู้ทั้งรู้ว่าไม่รัก
ยังจะอยากพูดจาทักทายเมื่อเจอ
รู้ว่าเขาไม่เปลี่ยนใจ รู้ทั้งรู้เขาไม่แคร์
ยังอุตส่าห์แอบเผลอคิดเพ้อฝันไป
ไม่เคยจำ ไม่เข้าใจเหตุใดยังรักและฝังใจ
ที่เขาทำมันโหดร้าย
เปลี่ยนตัวเอง ปรับตัวเองก็ยังทำไม่ได้
ก็คำว่ารักมันค้างมันคาในใจ ก็ยังหวั่นไหวในใจอยู่ดี

บอกตัวเองทุกวัน
ให้หันไปทางอื่น
เวลาที่เขานั้นเข้ามา
บอกตัวเองซ้ำๆ
เลิกทำเป็นคนเจ้าน้ำตา
อย่าเสียดายเวลา
อย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิม

พยายามจะตัดใจ
ตัดปัญหาให้พันไป
แต่ก็ทำไม่ได้เลยสักที
คิดถึงเขาอยู่เสมอ
อยากให้เขาอยู่ตรงนี้
ได้แต่คิดทั้งๆ ที่มันไม่มีทาง

บอกตัวเองทุกวัน
ให้หันไปทางอื่น
เวลาที่เขานั้นเข้ามา
บอกตัวเองซ้ำๆ
เลิกทำเป็นคนเจ้าน้ำตา
อย่าเสียดายเวลา
อย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิม

บอกตัวเองทุกวัน
ให้หันไปทางอื่น
เวลาที่เขานั้นเข้ามา
บอกตัวเองซ้ำๆ
เลิกทำเป็นคนเจ้าน้ำตา
อย่าเสียดายเวลา
อย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิม

See also:

84
84.19
Hoří Lyrics
Example Daydreamer Lyrics