ไฮดรา 01- ไว้ใจ Lyrics

เพียงวันเวลาผ่านไปเธอไม่เหมือนเดิม
เอ่ยคำ คำไหนใจจริงสวนทาง
อยู่ ๆ กันมาไม่เคยรู้เธอเหินห่าง
รักคือความไว้ใจ

อยู่ดี ๆ ก็มาบอกลาต้องไป
เหตุผลเพียงเธอมีใคร
ไม่ใช่เพียงเสียดาย
แต่แหลกไปเลยทั้งใจ

ที่เธอทำมันแรงเกินไป
เกินคนรับไหวใครจะทน
ก็เธอมีใครอีกคนทนได้ไง
ก่อนวันมีเธอเคียงกาย
ข้ามวันฉันคล้ายเพียงกากเดน
กว่าจะมองเห็น
ไม่นึกเลยเธอจะเป็นเลือดเย็นเหลือเกิน

เพียงวันเวลาผ่านมาเธอดีแสนดี
จนวันสุดท้ายที่มีให้กัน
จะหลอกทำไม บอกให้รู้เธอไหวหวั่น
แรกวันเธอแปรไป
จะเผื่อใจให้ทัน
เพื่อวันรักคลาย
หากรู้ไม่สายเกินไป
อาจมีใครทั้งคนเปลี่ยนใจเธอไปทั้งดวง

ที่เธอทำมันแรงเกินไป
เกินคนรับไหวใครจะทน
ก็เธอมีใครอีกคนทนได้ไง
หมดทางจะดึงตัวเธอ เพราะเธอเลือกแล้วเธอจะไป
หมดสิ้นความหมาย
เจ็บช้ำจะเป็นจะตายเพราะความไว้ใจ
เธอมีเขาเนิ่นนานซ่อนอยู่
ไม่เคยจะรู้ไม่เลย
น้ำตาที่มันเอ่อล้นหัวใจ หมดทางจะไปไหลเลย

See also:

84
84.61
Sisqo Off The Corner Lyrics
Pizzicato Five summertime, summertime Lyrics