MC 진리(feat. 하하) 운명의 장난 Lyrics

Let's go
ชออึม นอรึล บวาดซึล แตน
ชีกึนดุง ควานชิม ออบโก
วีโมโด แนซึทัลรึน ชอลแด อานิโก
one time
ชากุก ยอพเพซอ โบมยอน พลซูรก
นือกิลซูรก แนมามึน แควนชันนึน นือกิม
ปีกีปีกี Yo
นอเอเก ปัลรยอ ทือรอกา
deepy deepy yo
นาอีเจ นอวา ดันดูลรี
Trick of fortune นอวา นานูมยอ
แนมัมซก ออนือตอด คีพึน นออึย ชารีกา
You're destiny
You're harmony
You're harmony
You're destiny
แนเก ทากาวา ชอมจอม ทากาวา
แนมาเม ทากาอน นอล
Never let you go Come on
ชออึมบูทอ นัน อี ซังแฮดซอ
โมรือเกดจีมัน มวอนกา นัล กึลรอทังกยอซอ
ฮาจีมันอีเก ซารังอิลคอรัน
ซังซังโจชา มดแฮดออบจันนา
คือแดโร อิดซอจวอ นี มาเม
แนกา ดึลรอกัล ชารีกา โบยอ
ชังนัมซือรอบเก ชีจักแฮดจีมัน
อีเก อุนมยองอีกิล พาแร
นอล ซารังฮัลกอยา
Oh Come on
นัน นุนนึล คามาโด
ฮังซัง เน ออลกุลรีโบยอ
นัน ควีรึล มากาโด เน มกโซรีกา ทึลรยอ
ฮังซัง นอวา ฮัมเก อิดตอน โกเซ
นอ ออบซือมยอน So sad
ชากาอุน พารัมมานี แซงแซง บล กนแฮ
My style ซัลมยอชี แนเก ทากาวา
แนมามึล อนโทง นอโร
คาดึก ชาเก มันดึลรอ
ชอมจอม ทากาวา คากาอี แนเก ทากาวา
แนเก ทากาวา คากาอี ชอมจอม ทากาวา
You're destiny
You're harmony
You're harmony
You're destiny
ชังนันชอรอม ชีจักดเวน อูรีมันนัมมึน
ฮานึลเรซอ แนรยอจุน ซอนมุลอินกอยา
Come on
อีเจ บูทอ นันนอฮานามัน
พาราโบโกมัน อิดซอโด ชัมโชฮึนกอล
นอโด โมรือเก โชฮาฮานาบวา
นี จูวีมัน แมม ดลโก อิดซอ
คือแดโร อิดซอจวอ นีมัมเม
แนกาทัลรยอ ดึลรอกัล ซูอิดเก
คอจิดมันชอรอม ชีจักดเวน ซารัง
อีเก อุนมยองอีออบนา บวา
นอมันนึล ซารังแฮ
You're my destiny
ชา ชีจักแฮยาจี คอลรอคายาจี
ทุลรีซอ ทาจอง ทัลคม
ซังคึมฮาเก ฮวารยอฮาเก
ซารังแฮยาจี อา กยอ จวอ ยาจี
ทุลรีซอ ทาจอง ทัลคม
ซังคึมฮาเก รอกชยอรีฮาเก
เนกานาวา กัดดามยอน ออลมานา โชฮึลกา
เนกานาวา กัดดามยอน ออลมานา คีปึลกา
แนมาอึมกวา กัดดามยอน ออลมานา โชฮึลกา
แนมาอึมกวา กัดดามยอน ออลมานา คีปึลกา
You're destiny
You're harmony
You're harmony
You're destiny
Hello ฮานานิม อูรีรึล ชีกยอจูเซโย
ซารังอือโร อูรีรึล คัมซา จูเซโย
อูรีเอ ซารังอึล กือนือโร อีออ จูเซโย
อุนมยองอึน จังนัมชอรอม ซารังอึน จังนัมชอรอม
คือรอดเก นอวานา อีเจนึน ฮานาชอรอม
นอวาอึย อุนมยองจอกอิน ซารัง นัน มิดดอ
Come and check me out
อีเจ นามัน พาราบวา
Come and check me out
ซารังอึล มิดดอบวา
Destiny ซารังอึล มิดดอบวา
Destiny อุนมยองอึล มิดดอบวา
ซารังอึน จังนัมชอรอม
ซารังอึน อุนมยองชอรอม
ซารังอึน จังนัมชอรอม
อุนมยองอึน จังนัมชอรอม
The Love is happy
The Love is happy
Ha ppy Ha ppy Ha ppy Ha ppy Ha ppy
The Love is destiny

Yeah
Let's go
cho-um norul pwassul ttaen
shikundong wanshim optgo
wemodu nae sutarun choltae aniko
one time
jakku yopeso bomyon bolsurok
nukkilsurok nae mamun kwaencha-nhun nukkim

ppikkippikki Yo
noyege bballyo turoga
deepy deepy yo
na ije nowa tanduri

Trick of fortune nowa nanumyo
nae mamsogonundot kipun noye chariga

You are destiny
You are harmony
You are harmony
You are destiny

naege tagawa / chomchom tagawa
nae mame taga-un nol
Never let you go / Come on

cho-umbuto nan isanghaesso
morugetjiman mwon-ga nal kkuro-tanggyosso
hajiman ige sarangilkoran
sangsangchocha mothaessotcha-nha
kudaero issochwo ni mame
naega turogol chariga bomyo
changnansurobke shijakhaetjiman
ige unmyongiril barae
nol saranghalkoya

Oh Come on
nan nunul kamado
hangsang ne olguri pomyo
nan kwiruk makado ne moksoriga tullyo

hangsang nowa hamkke itdon kose
no opsumyon so sad
chaga-un parammani ssaeng-ssaeng bulgon hae

My style salmyonshi naege tagawa
nae mamul ontong noro
kaduk chage manduro

chomchom takawa kakkaye naege tagawa
naege takawa kakkaye chomchom tagawa

You are destiny
You are harmony
You are harmony
You are destiny

hangnanchorom shijakdwen uri mannamun
hanureso naeryojun sonmurin-goya
Come on

ijebuto nan no hanaman
parabogoman issodo cham choh-un-gol
nado moruge chohwahanabwa
ni chuweman maemtolgo isso
kudaero issochwo ni mame
naega tallyo turogal su itke
kojinmalchorom shijakdwen sarang
ige unmyonginna bwa
nomanul saranghae

You're my destiny
cha shijakhae-yaji korokayaji
turiso tachong talkum
sangkumhage hwaryohage
saranghae-yaji akkyochwoyaji
turiso tachong talkum
sangkumhage soksyorihage

nege nawa katdamyon olmana choh-ulkka
naega nawa katdamyon olmana kibbulkka
nae maumgwa katdamyon olmana choh-ulkka
nae maumgwa katdamyon olmana kibbulkka

You are destiny
You are harmony
You are harmony
You are destiny

Hello hananin urirul chikyojuseyo
saranguro urirul kamssa chuseyo
uriye sarangul kkunuro iyo chuseyo

unmyongun changnanchorom sarangun changnanchorom
kurohke nowa na ijenun hanachorom
unmyongun changnanchorom sarangun changnanchorom
nowaye unmyong-chogin sarang nan mido

Come and check me out
ije naman parabwa
Come and check me out
sarangul midobwa
Destiny sarangul midobwa
Destiny unmyongul midobwa
sarangun changnanchorom
sarangun unmyongchorom
sarangun changnanchorom
unmyongun changnanchorom
The Love is happy
The Love is happy
Ha ppy Ha ppy Ha ppy Ha ppy Ha ppy
The Love is destiny

_________

t__le: 운명의 장난
Singer: MC 진리(feat. 하하)

Let's go
처음 너를 봤을 땐
시큰둥 관심 없고
외모도 내 스탈은 절대 아니고
one time
자꾸 옆에서 보면 볼수록
느낄수록 내 맘은 괜찮은 느낌
삐끼삐끼 Yo
너에게 빨려 들어가
deepy deepy yo
나 이제 너와 단둘이
Trick of fortune 너와 나누며
내 맘속 어느덧 깊은 너의 자리가
You're destiny
You're harmony
You're harmony
You're destiny
내게 다가와 점점 다가와
내 맘에 다가온 널
Never let you go Come on
처음부터 난 이상했어
모르겠지만 뭔가 날 끌어당겼어
하지만 이게 사랑일거란
상상조차 못했었잖아
그대로 있어줘 니 맘에
내가 들어갈 자리가 보여
장난스럽게 시작했지만
이게 운명이길 바래
널 사랑할거야
Oh Come on
난 눈을 감아도
항상 네 얼굴이 보여
난 귀를 막아도 네 목소리가 들려
항상 너와 함께 있던 곳에
너 없으면 So sad
차가운 바람만이 쌩쌩 불곤 해
My style 살며시 내게 다가와
내 맘을 온통 너로
가득 차게 만들어
점점 다가와 가까이 내게 다가와
내게 다가와 가까이 점점 다가와
You're destiny
You're harmony
You're harmony
You're destiny
장난처럼 시작된 우리 만남은
하늘에서 내려준 선물인거야
Come on
이제부터 난 너 하나만
바라보고만 있어도 참 좋은걸
나도 모르게 좋아하나봐
니 주위만 맴돌고 있어
그대로 있어줘 니 맘에
내가 달려 들어갈 수 있게
거짓말처럼 시작된 사랑
이게 운명이었나 봐
너만을 사랑해
You're my destiny
자 시작해야지 걸어가야지
둘이서 다정 달콤
상큼하게 화려하게
사랑해야지 아껴줘야지
둘이서 다정 달콤
상큼하게 럭셔리하게
네가 나와 같다면 얼마나 좋을까
내가 너와 같다면 얼마나 기쁠까
내 마음과 같다면 얼마나 좋을까
내 마음과 같다면 얼마나 기쁠까
You're destiny
You're harmony
You're harmony
You're destiny
Hello 하나님 우리를 지켜주세요
사랑으로 우리를 감싸 주세요
우리의 사랑을 끈으로 이어 주세요
운명은 장난처럼 사랑은 장난처럼
그렇게 너와 나 이제는 하나처럼
운명은 장난처럼 사랑은 장난처럼
너와의 운명적인 사랑 난 믿어
Come and check me out
이제 나만 바라봐
Come and check me out
사랑을 믿어봐
Destiny 사랑을 믿어봐
Destiny 운명을 믿어봐
사랑은 장난처럼
사랑은 운명처럼
사랑은 장난처럼
운명은 장난처럼
The Love is happy
The Love is happy
Ha ppy Ha ppy Ha ppy Ha ppy Ha ppy
The Love is destiny

See also:

84
84.64
Keane We Might As Well be Strangers (Acoustic) Lyrics
For This Cause Carry Me Lyrics