Bua บัวชมพู วงกลม Lyrics

เป็นวงกลมวงหนึ่งที่มันไม่เต็มวง
เป็นวงกลมที่มันกระท่อนกระแท่นไป
เสี้ยวหนึ่งของมันหล่นหาย
พาตัวเองวนมาไม่มีทิศทาง
ตามเศษเดิมที่ขาดไป
เพิ่มเติมให้เต็มเหมือนเดิม

เหมือนกับใจของฉัน
มีแต่คืนและวันที่ว่างเปล่า
ตั้งแต่เธอจากฉันไป

เฝ้าตามหาว่ารักของฉันอยู่ที่ไหน
เพียงมาเติมให้เต็มหัวใจ
มันเหงาและไม่มีใครมานานแสนนาน
ฉันเหนื่อยเหลือเกิน
ฉันไม่รู้ว่าฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือยังไง

เป็นวงกลมวงเดิมที่เริ่มเดินช้าลง
เป็นวงกลมซวนเซเหมือนใกล้จะสิ้นแรง
ฟื้นทนต่อไปไม่ไหว
เพียงเดียวดายในใจก็ยังพรํ่าเพ้ออยู่
คิดถึงเสี้ยวที่ขาดหาย
ถอนใจล้มลงลำพัง

เหมือนกับใจของฉัน
มีแต่คืนและวันที่ว่างเปล่า
ตั้งแต่เธอจากฉันไป

เฝ้าตามหาว่ารักของฉันอยู่ที่ไหน
เพียงมาเติมให้เต็มหัวใจ
มันเหงาและไม่มีใครมานานแสนนาน
ฉันเหนื่อยเหลือเกิน
ฉันไม่รู้ว่าฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือยังไง

เฝ้าตามหาว่ารักของฉันอยู่ที่ไหน
เพียงมาเติมให้เต็มหัวใจ
มันเหงาและไม่มีใครมานานแสนนาน
ฉันเหนื่อยเหลือเกิน
ฉันไม่รู้ว่าฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือยังไง

ในวันนึงฉันก็พบว่าฉันล้มลงลำพัง

See also:

84
84.64
Whitelabel Ugly (Drum & Bass Amen Edit) Lyrics
Обратен Ефект Вервайте Ни Lyrics