Sound About รักก็บอกว่ารัก Lyrics

เรื่องที่เคยบอกเธอ คิดว่าเธอเข้าใจ ฉันไม่มีอะไรปิดบัง
เรื่องในใจของเธอ ก็เลยอยากจะรู้ไว้บ้าง ในวันนี้เธอรู้สึกเป็นยังไง

* ถ้าเธอถามฉัน ฉันจะตอบว่ารักเธอ แต่พอถามเธอ เธอก็เงียบไป
ไม่จำเป็นเลย ไม่ต้องตอบแบบฝืนใจ จะยังไง เธอก็ตอบแบบนั้น

* รักก็บอกว่ารักกัน ถ้าไม่รักแค่บอกให้ฉันไป
เก็บเอาไว้ทำไม จะช้าทำไม ฉันก็แค่อยากถาม
ทั้งที่กลัวถ้าพูดไป กลัวว่าเธอจะบอกไม่รักกัน
อย่าให้ฉันต้องรอ เธอพูดมาเลยได้ไหม

ฉันไม่มีอะไร ที่ถามเพื่อความเข้าใจ ไม่ได้มาพูดจาบีบคั้น
ฉันทำดีกับเธอ ก็ทำไปแล้วทุกอย่าง ก็อยากจะถามเธอรู้สึกเป็นยังไง

* ถ้าเธอถามฉัน ฉันจะตอบว่ารักเธอ แต่พอถามเธอ เธอก็เงียบไป
ไม่จำเป็นเลย ไม่ต้องตอบแบบฝืนใจ จะยังไง เธอก็ตอบแบบนั้น

* รักก็บอกว่ารักกัน ถ้าไม่รักแค่บอกให้ฉันไป
เก็บเอาไว้ทำไม จะช้าทำไม ฉันก็แค่อยากถาม
ทั้งที่กลัวถ้าพูดไป กลัวว่าเธอจะบอกไม่รักกัน
อย่าให้ฉันต้องรอ เธอพูดมาเลยได้ไหม

* ถ้าเธอถามฉัน ฉันจะตอบว่ารักเธอ แต่พอถามเธอ เธอก็เงียบไป
ไม่จำเป็นเลย ไม่ต้องตอบแบบฝืนใจ จะยังไง เธอก็ตอบแบบนั้น

* รักก็บอกว่ารักกัน ถ้าไม่รักแค่บอกให้ฉันไป
เก็บเอาไว้ทำไม จะช้าทำไม ฉันก็แค่อยากถาม
ทั้งที่กลัวถ้าพูดไป กลัวว่าเธอจะบอกไม่รักกัน
อย่าให้ฉันต้องรอ เธอพูดมาเลยได้ไหม

บอกให้ฉันเข้าใจ เธอคิดยังไงกับฉัน

See also:

84
84.64
Les Gauff' Au Suc' Petit Jardin Lyrics
SIDE A GIG ALL HITS LIVE STARS Lyrics