สวลี ผกาพันธุ์ แม่พระธรณีรำพัน Lyrics

จากเหนือแดนไกล สู่เมืองใต้ด้วยใจรักสงบ
มาได้พบแผ่นดินทอง ต้องประสงค์จงใจ
เจ้ารักดินแดน ต่างหวงแหนยึดถือเป็นชาติไว้
ไม่เคยยอมให้ใคร แย่งชิงไปเสียสละชีพพลี
สมชื่อคนไทย รักชาติขาดใจตายถมปฐพี
อกแม่ธรณี เจ็บปวดฤดีรองรับแนบอุรา
แม่แสนภูมิใจ เจ้าเป็นไทยมีน้ำใจแกร่งกล้า
ปกป้องพสุธา สามัคคีพร้อมหน้า
ธำรงค์ความเป็นไทย เห็นเจ้ารุ่งเรือง
ร่วมสร้างบ้านเมือง ให้กระเดื่องลือไกล
แม่ปลื้มเปรมใจ ผลิตเลือดพันธุ์ให้แดนไทยเขียวขจี
แม่เลี้ยงเจ้ามา รองรับน้ำตา เห็นทั้งความสุขศรี
แม่พระธรณี ขอวอนน้องพี่ บำรุงเผ่าไทย

See also:

84
84.67
La Húngara y Costa Sur España Acia Arriba Lyrics
Thundertale Higher Lyrics