הקליק גולם Lyrics

גו גו גו גולם
בן לתכנית שתוכננה מזמן
בחדר המראות המעוותות
בן לאהבה כושלת
בין שתי נשמות מתות

גו גו גו גולם
נוצרת בטעות וכך אתה חי
וכך אתה תמות
נוצרת בטעות של אבחנה
בין איכות לבין כמות

תקעו לך מפתח מאחור בגב
סובבו לימין ולשמאל
נשארת קטן וחסר מטרה
רק המפתח המשיך לגדול

גו גו גו גולם
בן לתכנית שתוכננה מזמן
על ידי מדענים נעלמים
בן לאהבה כושלת
בין שני מיני גלמים
גו גו גו גולם

See also:

84
84.67
Codeseven Sounds of Cyan and Magenta Lyrics
Vlasta Redl Chci byt s ni Lyrics