ปาน 07 - ไม่รัก...สักคำ Lyrics

จะจบกันไป จะจากกันไป ทำไม ง่ายอย่างนั้น
ไม่มา เจอะกับฉัน นับ วันไกลออกไป
ไม่กี่นาที มาบอกคำลา เธอมา ไม่ได้ใช่ไหม
หัวใจ แหลกสลาย ได้ แค่คำว่ารอ

ฉันยังรอ และรอ เรื่อยไป
ช่วยกลับมา ได้ไหม
อย่างน้อย แค่มาบอกฉัน
สักคำไม่รัก ฉันก็อยากฟัง
อยากฟัง ให้ซึ้งใจ แม้จะเจ็บ สักเท่าไร
แค่ขอ ให้ได้เจอ

สักคำเกลียดฉัน ฉันก็อยากฟัง
หากมัน เป็นเสียงเธอ
แม้ต้องฟัง ด้วย น้ำตา เอ่อ
อยากฟัง จากปากเธอ
เป็นครั้งสุดท้าย.

จะผิดอะไร เธอโกรธอะไร
ทำไม ไม่บอกฉัน
ต้องการ จบแค่นั้น
ฉัน ก็คงเข้าใจ ไม่กี่นาที มาบอกคำลา
เธอมา ไม่ได้ใช่ไหม หัวใจ แหลกสลาย
ได้ แค่คำว่ารอ
ฉันยังรอ และรอ เรื่อยไป
ช่วยกลับมา ได้ไหม อย่างน้อย แค่มาบอกฉัน
.สักคำไม่รัก ฉันก็อยากฟัง

อยากฟัง ให้ซึ้งใจ แม้จะเจ็บ สักเท่าไร
แค่ขอ ให้ได้เจอ สักคำเกลียดฉัน
ฉันก็อยากฟัง หากมัน เป็นเสียงเธอ
แม้ต้องฟัง ด้วย น้ำตา เอ่อ
อยากฟัง จากปากเธอ
เป็นครั้งสุดท้าย.
ฉันยังรอ และรอ เรื่อยไป
ช่วยกลับมา ได้ไหม
อย่างน้อย แค่มาบอกฉัน
.สักคำไม่รัก ฉันก็อยากฟัง
อยากฟัง ให้ซึ้งใจ
แม้จะเจ็บ สักเท่าไร
แค่ขอ ให้ได้เจอ
สักคำเกลียดฉัน
ฉันก็อยากฟัง
หากมัน เป็นเสียงเธอ
แม้ต้องฟัง ด้วย น้ำตา เอ่อ
อยากฟัง จากปากเธอ
เป็นครั้งสุดท้าย.
....อยากฟัง จากปากเธอ
เป็นครั้งสุดท้าย.

See also:

84
84.70
Shiraishi Minoru Ore no Wasuremono Lyrics
Lana Jurcevic 1 razlog - www.FolkoTeka.com Lyrics