ลีโอ พุฒ มือเปล่า Lyrics

ฉันมีมือเปล่า แต่ยอมเข้าไปเผอิญสงครามยิ่งใหญ่
เพื่อคอยประคอง ป้องกันตัวเธอนั้นไว้
มันยอมไม่ได้ หากใครเข้าแย่งชิง

เขามีทุกอย่าง หากหวังอะไรจากเขา
เขามีทุกสิ่ง แต่ฉันไม่มีอะไรสู้เลยจริงๆ
แพ้เขาทุกสิ่ง จะมีก็เพียงสิ่งเดียว

* และอาวุธของฉัน นั้นมีแค่เพียงหัวใจ
ทุ่มเทให้เธอแค่ไหน ฉันเอาหัวใจเดิมพัน
ที่มีที่เหลือเท่าไหน ก็ให้เธอไปเท่านั้น
ขอทำเพื่อเธอทุกอย่าง ตราบที่ตัวฉันยังหายใจ

ไม่มีทางสู้ ก็รู้แต่ยังสู้ไปด้วยใจที่มี
หากเสียเธอนั้นไม่เข้าไปในครั้งนี้
มีชีวิตอยู่ ก็คงเหมือนคนใกล้ตาย

(ซ้ำ *)

(ซ้ำ *)

See also:

84
84.70
Chris Rea Paint My Jukebox Blue Lyrics
www.Pro-dance.org Akon-Sorry Blame It On Me(www.pro-dance.org) Lyrics