Golf-Mike ที่ปรึกษา - Golf-Mike Lyrics

ทะเลาะกับเขามาทีไรทีไร ก็จะเป็นหน้าที่ฉัน
เช็ดน้ำตาให้เธอ บอกให้เธอทำใจเย็นๆ
ต้องพูดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ อาจจะเป็นแค่เรื่องเล็ก
และในวันพรุ่งนี้เธอและเขาก็คงเข้าใจกัน

ทุกครั้งต้องพูดคำเดิมคำเดิมว่าอย่าเอาแต่ใจนัก
ให้ทำตัวดีๆ คงรักกันไปได้อีกนาน
บอกเธอให้คืนดีกับเขา แต่ใจฉันมันจะละลาย
ก็กลั้นน้ำตาแทบจะไม่ไหวรู้บ้างไหมเธอ

บอกใจตัวเองว่าไม่อิจฉา (ฝืนใจบอกใจ)
ว่าเราต้องไม่อิจฉา เพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษา
คอยให้คำปรึกษา แล้วก็จบกัน
อยากบอกกับเธอให้เลิกกับเขา (แล้วมองกลับมา)
มามีหัวใจให้ฉัน รู้ดีแก่ใจว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้น
มันไม่ง่ายอย่างนั้น เป็นแค่ที่ปรึกษา.. ก็ยอม

Let's Me wipe your tears
so don't your hand seems never let it go
และต้องมีเวลาฟังเรื่องราวยาวๆ ของเธอ
แล้วก็ต้องพูดยืนยันออกไปว่าไม่น่าจะมีปัญหา
เขาก็เป็นคนดีเธอนั่นเองคงคิดมากไป

ทุกครั้งต้องพูดคำเดิมคำเดิมว่าอย่าเอาแต่ใจนัก
ให้ทำตัวดีๆ คงรักกันไปได้อีกนาน
บอกเธอให้คืนดีกับเขา แต่ใจฉันมันจะละลาย
ก็กลั้นน้ำตาแทบจะไม่ไหวรู้บ้างไหมเธอ

บอกใจตัวเองว่าไม่อิจฉา (ฝืนใจบอกใจ)
ว่าเราต้องไม่อิจฉา เพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษา
คอยให้คำปรึกษา แล้วก็จบกัน
อยากบอกกับเธอให้เลิกกับเขา (แล้วมองกลับมา)
มามีหัวใจให้ฉัน รู้ดีแก่ใจว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้น
มันไม่ง่ายอย่างนั้น เป็นแค่ที่ปรึกษา.. ก็ยอม

บอกใจตัวเองว่าไม่อิจฉา (ฝืนใจบอกใจ)
ว่าเราต้องไม่อิจฉา เพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษา
คอยให้คำปรึกษา แล้วก็จบกัน
อยากบอกกับเธอให้เลิกกับเขา (แล้วมองกลับมา)
มามีหัวใจให้ฉัน รู้ดีแก่ใจว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้น
มันไม่ง่ายอย่างนั้น เป็นแค่ที่ปรึกษา.. ก็ยอม

See also:

84
84.78
จี่หอย พี สะเดิด Lyrics
Panda - Alex Inc.© Atractivo Encontramos En Lo Mas Repugnante Lyrics