GMC Mong Em Hay Quay Ve Lyrics

Bầu trời chiếu sáng muôn vì sao lấp lánh
Mình anh nơi đây nhớ em nhiều
Người ơi có biết tình này buốt giá
Chờ mong bóng em từng đêm

Bao yêu thương nay đã phai tàn
Bóng em yêu giờ xa mãi mãi
Xin yêu em yêu mãi thật lòng
Dù người đã ra đi thật xa

Chờ mong mãi bóng em sẽ quay về
Cho dù năm tháng cuốn trôi những kỷ niệm
Giấc mơ nào, giấc mơ nào
Được cùng em ngồi ngắm những vì sao
Còn đâu những dấu yêu phút ban đầu
Khi màn đêm xuống giá băng trái tim này
Đã xa rồi, đã xa rồi
Còn mình anh cô đơn chờ mãi bóng em, người hỡi

See also:

84
84.94
leandro y leonardo 25 horas por dia Lyrics
GMC Tinh Anh Trao Em Lyrics