Arik Einstein ילדים של החיים Lyrics

עיני פקוחות מבלי לראות את השמים.
מבלי לראות כחול של ים ירוק של עץ
מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם
מבלי לראות את הדברים כמו שהם
ילדים קטנים
ילדים גדולים
ילדים טובים
וילדים רעים
את יודעת אימא כולנו ילדים של החיים
אני נושם אני חבוק בזרועתי
אני רואה בך בית חם ו-משפחה
ואור בהיר בחלונות שאת פותחת
אני חופשי אך אין לי מנוחה
ילדים קטנים
ילדים גדולים
ילדים טובים
וילדים רעים
את יודעת אימא כולנו ילדים של החיים
אהה,אהה,אהה
כולנו ילדים של החיים

והרופא כבר מדבר על סוף הדרך
אבל אני יכול לשים לפחד קץ
עיני פקוחות בשביל לראות את השמים
בשביל לראות כחול של ים ירוק של עץ
ילדים קטנים
ילדים גדלים
ילדים טובים
וילדים רעים
את יודעת אימא כולנו ילדים של החיים
אהה,אהה,אהה
כולנו ילדים של החיים
אהה,אהה,אהה
כולנו ילדים של החיים

See also:

84
84.122
Morandi Africa By MaXz & wWw.TopMp3.Ro Lyrics
hsm Si se lo contás Lyrics