Khánh Ly Bài ca dành cho những xác người Lyrics

Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng,
Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co.
Xác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùa,
Trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu

Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày,
Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai,
Đường đi tới, dù chông gai,
Thì quanh đây đã có người.

Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này,
Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây,
Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này,
Trong những vùng lửa cháy, bên những vồng ngô khoai.

See also:

86
86.91
Take 5 Deeper Love Lyrics
MercyMe Psalm 139 (You Are There) Lyrics