สุนทราภรณ์ บัวกลางบึง Lyrics

อนาถเหลือล้ำบัวบานเหนือน้ำอยู่ห่างคน
ลับตาอยู่จนกลางบึง
ได้แต่ชะเง้อละเมอรำพึง
เจ้าอยู่ถึงกลางบึงปล่อยให้ผึ้งเชยชม

แดดส่องผิวน้ำบัวพลอยหมองคล้ำด้วยแดดเผา
สีเจ้าก็เศร้าด้วยลม
ตกดึกน้ำน้อยนอนคอยคนชม
เจ้าต้องคลุกโคลนตมกลีบที่บ่มโรยรา

บัวน้อยลอยอยู่กลางบึง
ครั้นคนเอื้อมไม่ถึงมีฝูงผึ้งบินมา
อยากพักพิงบนหิ้งบูชา
เขาไม่ปรารถนาแล้วจะว่าเขาแกล้ง

โธ่อยู่ไกลหนักหนา
บัวต้องหลบตาแอบแฝง
หากปล่อยทิ้งไว้พอใจแมลง
สิ้นกลิ่นสีโรยแรงแล้วคงเหี่ยวแห้งคาบึง

See also:

86
86.91
Khánh Ly Lời mẹ ru Lyrics
Navid Modiri & Gudarna Låt mig va Lyrics