Николай Славеев Домакине Lyrics

Домакине, сипи вино да пиеме,
да пиеме, домакине да се напием.

Ако сипеш, домакине, разбуди се,
ако пиеш, домакине, развесели се.

Че сме дошли, домакине, арни гости.
Арни гост, домакине, от Солуна
добри вести, добри вести ти донесоя.

Че се роди, домакине, мъжко дете,
мъжко дете, домакине, македонче.

See also:

86
86.107
Josele Santiago Baile de peces Lyrics
Bon Korleony Quieren Lyrics