V3 พะแพง original(รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส) กังหันสวาท Lyrics

กังหันสวาทหมุนเวียนเปลี่ยนไป เพราะใจของคน

ชีวิตปวงชนมีวันปะปน วกวนเรื่อยไป ขี้นอยู่ในห้วงหทัย

ใจใครไม่คงแน่นอน สั่นคลอนให้ใจ ไหวหวั่น

กังหันสวาทนิราศผ่านไกล ไปไม่กลับคืน

ชีวิตขมขื่นหน้าชื่นอกตรม ระทมโศกศัลย์

ผู้ใดไม่สิ้นผูกพัน รันทดหทัยสิ้นดีย่อมมีแต่ความระบม

รักเปรียบกังหันลม ย่อมมีเปลี่ยนแปลง ด้วยแรงความชื่นชม

หากมัวหลงพะวง ต่อคำนิยม ชมชื่นมีปรวนแปร

ชีวิตสวาทนั้นพลาดผิดไป เพราะไม่ไตร่ตรอง

ชีวิตก็ต้องเหมือนคนสิ้นใจ ฤทัยอ่อนแอ

คนเราไม่มีแน่แท้ เอาแน่อะไรใจคน

ย่อมวนเวียน ไป จนตาย

See also:

87
87.14
Me Anda Don Lyrics
Ajda Pekkan Ajda Pekkan - Sana Neler Edecegim Lyrics