พี่โจ้ อัมรินทร์ เหลืองบริบูรณ์ ขวัญเอย Lyrics

หากบอกว่าฉันเปลี่ยนไป
อาจเป็นเพราะฉันเข้าใจ
ใช่ที่ฉันเคย เสียใจที่รักใครไปขนาดนั้น
แต่เธอไม่รู้ เพราะเธอนั้นไม่อยู่ข้างกัน
และแล้ววันนั้น ก็ผ่านไป
แต่ตัวฉันนั้น ยังมั่นใจ
เธอคงต้องเคย เสียใจ ถ้ารักใครไปขนาดนั้น
แต่คงไม่รู้ เพราะเขานั้นไม่อยู่ใกล้กัน

ขวัญเอย อย่าไปไหนให้ไกลเกินกว่านี้ อย่าได้หนีเลย
กลับมาเสียดีๆ เราจะได้มีกันต่อไป

ขวัญเอย สิ่งที่ฉันนั้นเคยได้ปลอบใจ อย่าได้หนีไป
ใจของฉันยังมีขวัญดีๆ อยู่ต่อไป (อีกนาน)

See also:

87
87.14
Pulp fiction singers You Never Can Tell Lyrics
Uling Ling Sexbomb Lyrics