Flure Vanilla เรื่องเดียว (Ver. B5) Lyrics

มุมมองคนเรา หลากหลายแตกต่างกันไป
ฉันอาจสื่อสารได้ไม่เข้าใจ ว่าจริงๆแล้วต้องการพูดอะไร
แต่อยู่ที่เพลงนึง เพลงที่ลึกซึ้งและก็กินใจ
แต่กลัวเธอฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจ จึงอยากจะร้องเพลงนี้ให้เธอรู้เอาไว้

ว่ามีเพียงเรื่องเดียว เป็นเรื่องเดียวที่อยากจะให้เธอฟังและเข้าใจด้านเดียว
ไม่ต้องคิดอะไร และไม่ได้หมายความอื่นใด ฉันก็พร้อมไม่มีอะไรข้องเกี่ยว
(ฉัน)มีเพียงแค่เรื่องเดียว เป็นเรื่องเดียวที่อยากจะให้เธอฟังและเข้าใจผู้เดียว
ไม่ต้องคิดมากมาย ฉันไม่ได้หมายความอื่นใด มองที่ฉันแอบรักเธออยู่รู้ไหม

แค่คุยกันบางทีอาจน้อย จนเธออาจเลยไป
อาจฟังไม่ชัดและอาจจะดูไม่ใช่ จึงอยากจะร้องเพลงนี้ให้เธอเข้าใจ

ว่ามีเพียงเรื่องเดียว เป็นเรื่องเดียวที่อยากจะให้เธอฟังและเข้าใจด้านเดียว
ไม่ต้องคิดอะไร และไม่ได้หมายความอื่นใด ฉันก็พร้อมไม่มีอะไรข้องเกี่ยว
(ฉัน)มีเพียงแค่เรื่องเดียว เป็นเรื่องเดียวที่อยากจะให้เธอฟังและเข้าใจผู้เดียว
ไม่ต้องคิดมากมาย ฉันไม่ได้หมายความอื่นใด มองที่ฉันแอบรักเธออยู่รู้ไหม

ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้น ไม่ต้องมากอะไรทั้งนั้น ฉันรักเธอรักเธอ
ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้น ไม่ต้องมากอะไรทั้งนั้น ฉันรักเธอคนเดียว

ว่ามีเพียงเรื่องเดียว เป็นเรื่องเดียวที่อยากจะให้เธอฟังและเข้าใจด้านเดียว
ไม่ต้องคิดอะไร และไม่ได้หมายความอื่นใด ฉันก็พร้อมไม่มีอะไรข้องเกี่ยว
(ฉัน)มีเพียงแค่เรื่องเดียว เป็นเรื่องเดียวที่อยากจะให้เธอฟังและเข้าใจผู้เดียว
ไม่ต้องคิดมากมาย ฉันไม่ได้หมายความอื่นใด มองที่ฉันแอบรักเธออยู่รู้ไหม

See also:

87
87.31
חיים משה ולירן טל אחד כמוני Lyrics
Тату Vs. К. Нечаев Мы с тобою квиты Lyrics