ป็อป แคลลอรี่ บลา บลา บทเพลงจากความรัก Lyrics

แค่อยากจะรู้ ว่าเธอเองจะเคยเบื่อไหม เวลาที่ฟังบทเพลง ที่ฉันเขียนให้
แค่อยากให้รู้ ว่ายังมี ใครคอยเฝ้าดู และก็ยังคอย ห่วงใย แม้จะทำอะไรไม่ได้

ไม่ว่าวันนั้น เธอจะเหงา และเศร้า สักเท่าไหร่ ได้ยินเพลงฉันแล้ว ให้เธอได้ผ่อนคลาย
รอบตา หยิบตา จนความสุขมันล้นหัวใจ แค่นี้ ถึงฉันพอใจ

**นี้ไม่ใช้เพลงรัก แต่เป็นเพลงที่เขียนจากความรัก ของใครคนหนึ่ง
ที่คอยมอง เธออยู่ไกล ๆ นี้ไม่ใช้เพลงซึ้ง แต่เป็นเพลงที่ทุก
ถ้อยคำ กลั่นมาจากหัวใจ และ ตั่งใจ จะมอบทุกเพลงเอาไว้ให้เธอ

*ไม่ใช้เพลงฝัน กับคืนวัน ที่ฉันได้พยายามเขียนเพลง ๆ หนึ่ง เพื่อให้เธอนั้นได้ฟัง
เธอได้ยินแล้ว เธอจะรู้สึกดี บ้างไหม ก็ยังกังวล ใจอยู่ ก็ได้เพียงแค่ลุ้น ในใจ

ไม่ว่าวันนั้น เธอจะเหงา หรือ เศร้าสักเท่าไหร่ ได้ยินเพลงฉันแล้ว ให้เธอได้ผ่อนคลาย
รอบตา หยิบตา จนความสุขมันล้นหัวใจ แค่นี้ ถึงฉัน พอใจ

**นี้ไม่ใช้เพลงรัก แต่เป็นเพลงที่เขียนจากความรัก ของใครคนหนึ่ง
ที่คอยมอง เธออยู่ไกล ๆ นี้ไม่ใช้เพลงซึ้ง แต่เป็นเพลงที่ทุก
ถ้อยคำ กลั่นมาจากหัวใจ และ ตั่งใจ จะมอบทุกเพลง เอาไว้ให้เธอ

***เธอไม่ต้องถาม เหตุผล ใด ๆ แค่เธอรู้ว่าฉันเต็มใจ ตราบที่ฉันยังหายใจ ก็ยังจะเขียนเพลง ต่อไป

**ก็นี้ไม่ใช้เพลงรัก แต่เป็นเพลงที่เขียนจากความรัก ของใครคนหนึ่ง ที่คอยมอง เธออยู่ไกล ๆ แต่เป็นเพลงที่ทุก ถ้อยคำ กลั่นมาจากหัวใจ แล้ว ตั่งใจ
จะมอบทุกเพลง เอาไว้ให้เธอ

See also:

87
87.68
Roy Orbison All By My Self Lyrics
Кувалда Die Liebe Lyrics