คาราบาว - ซุปเปอร์ 3 ช่า 07 - วณิพก Lyrics

เมื่อดวงตา ของฉัน มันมืดมิด
แต่ชีวิต ฉันยัง ไม่มืดลง
แม้ความรัก ยังเคย มีมั่นคง
จะร้างไกล ไม่หวน กลับคืนมา
ออกย่ำไป บนทาง ที่หิวโซ
มิรู้คืน รู้วัน เวลา
ขอเศษเงิน เศษทาน ผู้ผ่านมา
เพียงเมตตา ฉันบ้าง เป็น ครั้ง คราว

อยู่ในโลก ความมืด อันลึกลับ
คงสดับ รับได้ แต่สำเนียง
จะมองหา มองเห็น ก็เป็นเพียง
ในความฝัน ยามฉัน ล้มตัวนอน
พอตื่นมา พานพบ กับความหมาย
ยังหายใจ เนื้อตัว ยังผ่าวร้อน
ยังมีหวัง เห็นดวง ตะวันรอน
จะมัวนอน นิ่งเฉย อยู่ ทำ ไม

จึง มา เป็น วณิพกพเน จร
เที่ยว เร่ ร่อน ร้องเพลง แลกเศษเงิน
ที่เหลือกิน เหลือเก็บ เป็นส่วนเกิน
จะนำเงิน สะสม รักษา ดวงตา

จึง มา เป็น วณิพกพเน จร
เที่ยว เร่ ร่อน ร้องเพลง แลกเศษเงิน
ที่เหลือกิน เหลือเก็บ เป็นส่วนเกิน
จะนำเงิน สะสม รักษา ดวงตา

หากฉันเป็น ตัวแทน ความมืดมิด
ขอชดใช้ ชีวิต ที่เกิดมา
เพื่อทดแทน ทุกท่าน ที่เมตตา
ด้วยนำพา เสียงเพลง สู่ผู้ฟัง
เป็นบทเพลง โลกมืด และความหมาย
จะกู่ก้อง ร้องไกล ไม่หยุดยั้ง
ใครจะว่า ร้องเพลง ให้ควายฟัง
ฉันว่ายัง มีคน ที่เข้าใจ
ใครจะว่า ร้องเพลง ให้ควายฟัง
ฉันว่ายัง มีคน ที่เข้าใจ
ใครจะว่า ร้องเพลง ให้ควายฟัง
ฉันว่ายังมีคน ที่ เข้า ใจ...

See also:

87
87.82
Brian Adams Every Think I Do.. Lyrics
Terra Samba Liberar Geral (Live) Lyrics