สุรสีห์ อิทธิกุล ไกล Lyrics

ไกล
สุรสีห์ อิทธิกุล

ไกล สุดขอบฟ้า ไกลตาออกไป
โพ้น ทะ เล
ไกล สู่ห้วงหาว ดวงดาวสุดไกล
เหลือ คะเน ตา ไม่อาจรู้

อาจจะมองและดูได้เพียง
บางอย่าง
ใน สาย ตา ที่ไม่ เหลือคะเน
เธอ อยู่ตรงนี้ ตรงที่เอื้อมถึง
และ ไม่ ไกล

เธอ อยู่ที่ไหน มองไปไม่เจอ
ไม่ เข้า ใจ ตา อาจจะเห็น
แต่คงมองเธอเป็นแค่
ที่มองอยู่
ยังไม่อาจ ที่จะรู้ ใจ เธอ

ยากยิ่งไปกว่าดาวใด
โพ้นฟ้าที่อยู่ไกล ไม่มีเหมือน
งดงามยิ่งกว่า เดือน
ส่องเลือนตรง กลางจิตใจ
ไม่มีใครเหมือน

ใจ อยากจะใกล้ เธอมากกว่านี้
เพื่อ ได้ เจอ
ใจ อาจจะ ล่องลอยไปสุด ไกล
ถ้าในใจ ไม่มีเธอ

แม้ว่าจะไม่อาจ เข้าใจ
ฉันก็อยากจะ ใกล้ชิดเธอ
คนเดียวกว่านี้ ให้มากกว่านี้

ใจ อยากจะใกล้
เธอมากกว่านี้ เพื่อ ได้ เจอ
ใจ อาจจะ ล่องลอยไปสุด ไกล
ถ้าในใจ ไม่มีเธอ

See also:

87
87.92
Gustabo y Jorge Villarreal Cama y mesa Lyrics
Serbia Ajde Jano Lyrics