ศักดา พัทธสีมา คน ค้น คน-อินคา Lyrics

เพลง : คนค้นคน
ศิลปิน : ศักดา

แต่ละคนมีที่มา แต่ละคนมีที่ไป
แต่ความจริงเป็นเช่นไร มีผู้ใด รู้ดี
แต่ละคนมีท่าทาง ต่างกันไปตามท่าที
ต่างก็คิดว่าต่างดี กันทุกคน

คนหนอคน เป็นอะไรกันหรือคน
ไยจึงวกวน ทั้งค้นทั้งคว้าไขว่
หรือ.....ว่าคน เราไม่รู้ ไม่เข้าใจ
ว่าความเป็นคน อยู่ตรงไหน

แต่ละคน จึงค้นไป สุดแต่ใคร จะค้นใคร
แต่ไม่รู้ จะเข้าใจ ไหมคน ก็ไม่รู้จะเข้าใจ...............ไหมคน

See also:

87
87.92
Irreplaceable Spanish Version Beyonce Lyrics
Pissing Razors No Way Out Lyrics