11 เจาะใจ Lyrics

อยู่คนเดียวเงียบเหงาเดียวดาย
ไม่มีใครหยั่งรู้ใจเรา
ปลอบใจนั้นนั่นคือเพียงเราเศร้าใจ

เก็บความเหงาเจ็บลึกภายใน
อัดมันไว้อั้นไว้ในทรวง
บอกตัวเองเธอคือคนลวง
หรือใจถูกหลอกเรื่อยมา

ก็เหมือนอย่างเคยเกิดมาเพื่อช้ำ
ก็รักหมดเลยอย่างเคยทุ่มใจ
ให้กับรักภักดีเพียงใด
เชื่อใจทุกอย่างทุ่มใจรักจริง

ไม่รู้กี่หนที่โดนอย่างนี้
เจ็บช้ำครานี้หรือใจง่ายไป
กว่าจะรู้ว่าโง่มงาย
ซื่อตรงรักมากไป
เมื่อโดนเจาะใจ

เปลี่ยนเวลาได้ไหมผลัดกัน
ให้ฉันนั้นเป็นใครก็ได้
แต่เป็นเธอที่คิดทำลาย
ฉันคงเกิดมาเพื่อช้ำ

ก็เหมือนอย่างเธอเกิดมาเพื่อฉัน
ก็รักหมดเลยอย่างเคยทุ่มใจ
ให้กับรักภักดีเพียงใด
เชื่อใจทุกอย่างทุ่มใจรักจริง

ไม่รู้กี่หนที่โดนอย่างนี้
เจ็บช้ำครานี้หรือใจง่ายไป
กว่าจะรู้ว่าโง่มงาย
ซื่อตรงรักมากไป
เมื่อโดนเจาะใจ

See also:

87
87.94
12 นานเกินไป Lyrics
Cradle of Flith Nymphetamine Lyrics