12 รักฉันสักครั้งจะไม่ลืมพระคุณ Lyrics

เจ็บมามากมายหลายครั้ง ความหลังยังฝังใจ
เจ็บมาไม่รู้เท่าไรหัวใจมันมีแต่รอยแผล

มีใครสักคนบ้างไหมสนใจมาเหลียวแล
ขอคนที่มีรักแท้รักษาบาดแผลนึกว่าเอาบุญ

ขอความรักที่ดี ขอสักทีจะไม่ลืมพระคุณ
ขอคนรักที่ดี รับรองชาตินี้จะไม่ลืมพระคุณ

เจ็บมามากมายหลายครั้ง ความหลังยังฝังใจ
เจ็บมาไม่รู้เท่าไรหัวใจมันมีแต่รอยแผล

มีใครสักคนบ้างไหมสนใจมาเหลียวแล
ขอคนที่มีรักแท้รักษาบาดแผลนึกว่าเอาบุญ

ขอความรักที่ดี ขอสักทีจะไม่ลืมพระคุณ
ขอคนรักที่ดี รับรองชาตินี้จะไม่ลืมพระคุณ

ขอความรักที่ดี ขอสักทีจะไม่ลืมพระคุณ
ขอคนรักที่ดี รับรองชาตินี้จะไม่ลืมพระคุณ

ขอคนรักที่ดี รักฉันสักทีจะไม่ลืมพระคุณ
มีไหมคนรักที่ดี รักฉันสักทีจะไม่ลืมพระคุณ

See also:

87
87.94
(Featuring Mac Minista) 11 game court Lyrics
James Walters How Do You Talk To An Angel Lyrics