01 ไม่รู้จะมาไม้ไหน Lyrics

ไม่เห็นมีใครสักคน..หลุดพ้นมือเธอสักราย
ไม่เห็นมีใครหนีรอดปลอดภัย..
เ งื้ อ ม มื อ ข อ ง เ ธ อ สั ก ค น
ไม่เห็นจริงจังกับใคร..และฉันคงคิวต่อไป
มารู้สึกตัวก้อสายเกินไปแล้ว..ตกกระไดพลอยโจร

ไม่รู้จะโดนอะไร..ไม่รู้จะมาไม้ไหน
บอกใจไว้แล้วจงเตรียม..รับมือเธอ
ง า น นี้ ต้ อ ง เ จ็ บ ตั ว . .

ไม่พ้นโดนเธอทำลาย..เจ็บช้ำคงจำจนตาย
เพียงขอร้องวอนเธอ..จงเห็นใจ..
โ ป ร ด เ ว้ น ฉั น สั ก ค น . .

เมื่อไหร่เธอจึงจะพอ ไม่อยากรอท่าไม้ตาย
ลงเอยที่ฉันสักราย..มองเห็นใจคนรักจริง..
จงหยุดใจที่มุ่งร้าย..ใจเก่าโปรดโยนขว้างทิ้ง
ฉันยังระแวงใจเธอกลัวไม่จริง..ว่าจะมาไม้ไหน

See also:

87
87.94
Rapazolla Coraçao Lyrics
Rihan Rihana - Umberlla Lyrics