02 ฝืน Lyrics

นับร้อยวันที่เธอ จากไป
เหมือนร้อยเดือน ที่ใจถูกขัง
แทบยั้งไม่ไหว
คิดจะอยู่ หรือไป
ความรัก ยังรั้งใจอยู่
แต่อยู่กับความ
สิ้นหวังมันมืดมน
เฝ้าฝันถึงวัน ที่เราคู่กัน
ถึงรู้ว่ามัน ถึงวัน
ที่ฉันต้องเริ่ม ตัดใจ
ขอได้เอ่ย ชื่อเธอ
ได้เห็นภาพเธอ สักหน่อย
ความปวดร้าว
ค่อยคลาย ได้สักคืน
เธออยู่ไหน
หัวใจยังไปกับเธอ
เฝ้าละเมอ เพ้อฝันแต่เธอ
ทุกคืน
ฝืน เท่าไร
รักยังยั้ง ใจให้หวั่นไหว
ไม่กล้าหลับตา
ฉันกลัวรักมา หลอนใจ
เพื่อนระบาย คือน้ำตา
เรียกหาน้ำใจจากเธอ
ฝืนทนกระหาย
ฉันคงฝืนได้ อีกไม่นาน

เธออยู่ไหน
หัวใจยังไปกับเธอ
เฝ้าละเมอ เพ้อฝันแต่เธอ
ทุกคืน
ฝืน เท่าไร
รักยังยั้ง ใจให้หวั่นไหว
ไม่กล้าหลับตา
ฉันกลัวรักมา หลอนใจ
เพื่อนระบาย คือน้ำตา
เรียกหาน้ำใจจากเธอ
ฝืนทนกระหาย
ฉันคงฝืนได้ อีกไม่นาน
ฝืน เท่าไร
รักยังยั้ง ใจให้หวั่นไหว
ไม่กล้าหลับตา
ฉันกลัวรักมา หลอนใจ
เพื่อนระบาย คือน้ำตา
เรียกหาน้ำใจจากเธอ
ฝืนทนกระหาย
ฉันคงฝืนได้ อีกไม่นาน...

See also:

87
87.95
Nancy Sinatra & Lee Hazlewood - Summer Wine - 1968 Nancy Sinatra & Lee Hazlewood - Summer Wine - 1968 Lyrics
Track No009 Lyrics