สปท. ดาวแดงแห่งภูพาน Lyrics

เหนือแผ่นดินสูงแห่งแดนอีสาน
สูงเอยภูพาน เป็นกำแพงตระหง่านเสียดฟ้า
ดาวแดงเด่นฉาน คู่ขานภูพานนานมา
เป็นดาวแห่งประชา ชี้ทางคนจนพ้นความระทม

โอ้ดาวแห่งพรรค ประกายใสส่อง
อาบอิ่มใจผอง นักรบคนกล้า
ยืนต้านศัตรู กู้ถิ่นมารดา
ภูพานอาบทาเลือดวีรชน

เหนือแผ่นดินสูงแห่งแดนอีสาน
สูงเอยภูพาน เป็นดวงใจของมวลประชา
ดาวคือความหวัง รุ่งรางตามกาลเวลา
เป็นดาวแห่งศรัทธา รุ่งในใจคนไม่มีเลือนลาง

See also:

87
87.97
Eminem Sta Lyrics
Chamillionaire & Paul Wall True (ft. Lil Flip) Lyrics