ภวังค์รัก Lyrics

ภวังค์รัก
ภูสมิง หน่อสวรรค์
Am.
...เมื่อ ลมพัดมา เราสอง หนาวสั่น
แต่หัวใจนั้น แนบเคียง คู่ กัน
ลมโชยโบก พริ้ว หวีดหวิวใจ สั่น
ใบไม้ก็พลัน ร่วง โรย
Solo 4 Bars...3...
4..เมื่อ เธอและฉัน ให้ สัญญามั่น
มอบ รักต่อกัน ถึงวันชีพ มลาย
ลมโชยโบก ฟริ้ววาบหวิวใจ กาย
เป็นสัญญา ฉัน รักเธอ
Solo 4 Bars...3...
4..จวบ จนแสงทอง ลับฟ้า พลบค่ำ
ต่างฝากถ้อย คำ พร่ำว่าฉันรักเธอ
ดวงจันทร์ทอ แสง แห่งรักเลิศ เลอ
ราตรีนี้เธอ งาม ซึ้งตรึงใจ
Solo 8 Bars...7...
4..จวบ จนแสงทอง ลับฟ้า พลบค่ำ
ต่างฝากถ้อย คำ พร่ำว่าฉันรัก เธอ
ดวงจันทร์ทอ แสง แห่งรักเลิศ เลอ
ราตรีนี้เธอ งาม ซึ้งตรึงใจ

See also:

87
87.102
Ultramagnetic MC's You ain't real Lyrics
Ultramagnetic MC's Make It Happen Lyrics