บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ รักฉันนั้นเพื่อเธอ Lyrics

ถึงจะแสนไกล ไกลถึงใต้หล้า
สุดขอบฟ้าแสนไกล
ไกลเพียงดวง ดาวฉัน หรืออาทร

แม้จะร้อนดังตะวัน
กำลังใจฉันยังคงมั่น
ใจฉันไม่เคยหวั่น ต่อขวากหนาม
ขอให้เธอรักฉัน
เต็มดวงใจถึงจะทุกข์เท่าไหร่
จะสู้ทนดุจดังขุนเขา
หรือจะไปสนต่อลมฝน ฟ้า ดิน

ถึงจะแสนนาน นานนับแรมปี
แต่ฉันนี้เฝ้าคอย คอยวันคืนมา
มาเป็นคู่ใจเก็บรักไว้คงมั่น

กาลเวลาหรือจะมาเกี่ยว
ใจฉันยังเด็ดเดี่ยวอยู่เสมอ
ฉันยังซึ้งถึงวันที่เธอกับฉันพร่ำรัก
รำพันเพียงเราสอง
รักที่แสนหวาน รักที่แสนหวาน
รักฉันนั้นเพื่อเธอ

ถึงจะแสนนาน
นานนับแรมปีแต่ฉันนี้เฝ้าคอย
คอยวันคืนมา
มาเป็นคู่ใจ เก็บรักไว้คงมั่น

กาลเวลาหรือจะมาเกี่ยว
ใจฉันยังเด็ดเดี่ยวอยู่เสมอ
ฉันยังซึ้งถึงวันที่เธอกับฉันพร่ำรัก
รำพันเพียงเราสอง
รักที่แสนหวาน รักที่แสนหวาน
รักฉันนั้นเพื่อเธอ

See also:

87
87.102
Al´Dino Greska Zivota Lyrics
XMaroonX Shadow Of The Vengeance Lyrics